Օդի խոնավություն:

Մթնոլորտային ճնշում:

Քամու արագություն:


Աշխատատեղ

Այս պահին ազատ աշխատատեղ չունենք։ Շնորհակալություն այցելության համար։