Օդի խոնավություն:

Մթնոլորտային ճնշում:

Քամու արագություն:


Ապրանքատեսակ (RAPIDOMATIC TZ2.3.3SV)

Առանձնահատկություններ`
Կառավարում ըստ եղանակի փոփոխության
Ջեռուցման համակարգի պոմպի կառավարում
Տաք ջրի մատակարարման պոմպի կառավարում
Ջեռուցման համակարի կառավարում ժամանակային ծրագիրով
Ամառային և ձմեռային ռեժիմների ավտոմատ անցում
Տաք ջրի մատակարարման առաջնություն
Պոմպերի հետշրջանառություն
Սենյակային թերմոստատի միացման հնարավորություն
Տեղադրվում է GA 110E+EU, GA 220E,F 320 NT կաթսայի վրա և հեռակառավարման SP 1.2+2.2 վահանակի մեջ

RAPIDOMATIC տարբերակի կարգավորիչները նախատեսված են կաթսայի, ջեռուցման համակարգի կառավարման և բոյլերում տաք ջրի պատրաստման համար։ Մեծ LCD էկրանի վրա ցուցադրվում են ամսաթիվը, ներկա ժամանակը, ջերմափոխադրիչի կաթսայից ելքային ջերմաստիճանը։ Հեշտ մուտք դեպի մենյուն թույլ է տալիս հարցել բոլոր ջերմաստիճանային սենսորներն ու կարգավորումների վիճակը։ Մուտքի կոճակները դեպի ջեռուցման կորերի, սենյակային ջերմաստիճան և տաք ջրի հիմնական կարգավորվող պարամետրերի կարգավորումներն տեղադրված են առջևի վահանակի վրա։

Առկա մոդելային շարքը թույլ է տալիս մաքսիմալ ճշգրիտ ընտրել վերահսկիչը որոշակի խնդիր իրականացման համար՝ առանձին միացման վերահսկումից մինչև մեկ երկփուլ կաթսայի, 3 ջեռուցման միացումների և տաք ջրի մատակարարման խնդիր։ Լրացուցիչ փոփոխական մուտք/ելքերի շնորհիվ ստանդարտ խնդիրը կարող է ընդլայնվել։ Օրինակ` ծավալային թուջե կամ պողպատե կաթսաների օգտագործման դեպքում, խտուցքի ձևավորման կանխման համար կարելի է ակտիվացնել հետհոսքի ջերմաստիճանի կառավարման գործառույթը։ Դրա համար 3 փոփոխական մուտքերից մեկը անհրաժեշտ է սահմանել ետդարձի ջրի ջերմաստիճանի չափման գործառույթով, իսկ 2 փոփոխական մուտքերից մեկը՝ շրջանցման պոմպի վերահսկման գործառույթով, որն տեղադրվում է կաթսային զուգահեռ։ Վերահսկիչը կպահպանի սահմանված ջերմաստիճանը՝ ուղիղ ջուրն հակառակին խառնելու միջոցով։
Ջեռուցման ուրվագծերն ու տաք ջրամատակարարմումն վերահսկվում են անկախ, 7-օրյա ժամանակային ծրագրերն առաջարկում են օրական մինչև 2 հարմարավետ և 3 տնտեսող ժամանակահատված։ Յուրաքանչյուր ջեռուցման շրջանին կարելի է հարցել անհատական ջերմաժամանակային ծրագիր՝ հաշվի առնելով եղանակի փոխհատուցումը կամ ջերմափոխադրիչի մշտական ջերմաստիճանի պահպանումը ուրվագծում: Այս հատկությունը թույլ է տալիս օգտագործել երկու միացում մեկ ջեռուցման գոտում։ Օրինակ՝ մեկ միացումն օգտագործվում անընդհատ ջերմային հոսքով տաք հատակի համար և մյուսը մարտկոցային ջեռուցման համար՝ կախված եղանակային փոխհատուցումից։

Սնուցման լարում՝ 230Vac, 50 / 60Hz
Ջերմային սենսորներ՝ NTC20
Մոնտաժ՝
պատին (տերմինալ տուփով)
վահանակի վրա

Գործունեության ռեժիմներ՝
Ավտոմատ - աշխատանք հարցված ժամանակային ծրագիրին համապատասխան
Հանգիստ - երկարատև բացակայություն ջեռուցման ժամանակահատվածի ընթացքում (մինչև 250 օր)
Զվարճանք - կարճատև բացակայություն ջեռուցման ժամանակահատվածի ընթացքում (մինչև 24 ժամ)
Ամառային - ջեռուցման անջատում՝ ակտիվ է մնում միայն տաք ջրի մատակարարումը
Մշտական ջեռուցում - շարունակական ջեռուցում ըստ հարցված հարմարավետ սենյակային ջերմաստիճանի
Մշտական խնայողություն - ջեռուցում ըստ հարցված տնտեսող սենյակային ջերմաստիճանի կարգավորման
Սպասում - ամբողջ համակարգի անջատում (ջեռուցում և տաք ջրի մատակարարում), ակտիվ է միայն պաշտպանությունը ցրտահարությունից